Kalendarz - Maj 2019

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5

15

Maj

MedEx - Medical Education for Exchanges

Akcja mająca na celu podniesienie Academic Quality wymian w oddziale Gdańsk. Zorganizowanie udziału majowych incomings w badaniu autopsyjnym. Piąta w...

MedEx - Medical Education for Exchanges

Akcja mająca na celu podniesienie Academic Quality wymian w oddziale Gdańsk. Zorganizowanie warsztatów szycia chirurgicznego. Szósta w tym roku. Akcja warsztatowa.

16

Maj

MedEx - Medical Education for Exchanges

Akcja mająca na celu podniesienie Academic Quality wymian w oddziale Gdańsk. Zorganizowanie udziału majowych incomings w warsztatach USG. Siódma akcja...

17

Maj

Akcja profilaktyczna z EDPO

Akcja profilaktyczna (pomiar glukozy, ciśnienia) przeprowadzona we współpracy z English Division Pediatric Oncology Scientific Circle w Forun Gdańsk. 

18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
30.5
31.5

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.